۱.آسمان شب:

A:پیدا کردن ستاره قطبی:ستاره ثابتی است که اگر رو به آن باستید رو به شمال خواهید بود،برای پیدا کردن این ستاره می توانید از ستارگان دب اکبر(Big Dipper) و ذات الکرسی(Cassiopeia) استفاده نمائید.ستارگان دب اکبر هفت ستاره می باشند که به شکل ملاقه قرار گرفته اند.اگر دو ستاره آخر یعنی لبه ملاقه را در نظر بگیریم و به وسیله یک خط فرضی آنها را به هم وصل نموده و پنج برابر امتداد دهیم این خط به ستاره قطبی می رسد.وقتی رو به ستاره قطبی بایستیم رو به طرف شمال خواهیم بود.

به وسیله ستارگان ذات الکرسی نیز می توان ستاره قطبی را پیدا کرد.این ستارگان به شکل دبلیو بوده و رأس زاویه وسطی آن به سمت ستاره قطبی می باشد. این دو گروه ستارگان(دب اکبر و ذات الکرسی)نسبت به ستاره قطبی تقریبا مقابل یکدیگرند و اگر احتمالا یکی از آنها معلوم نبود،دیگری حتما دیده می شود.

                                          

 

B: به کمک ستارگان بادکنکی:حدود هفت یا هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادکنک یا علامت سؤال می باشند.این ستارگان نیز از طرف شرق به غرب حرکت می کنند و در هر حال دنباله بادکنکی آنها به طرف جنوب است.

                                

C: خوشه پروین:دسته ای ستاره حدود10تا15 عدد به شکل خوشه انگور،در یک جا مجتمع هستند که به  آن مجموعه خوشه می گویند.این ستارگان مانند خورشید از شرق به غرب در حرکتند،ولی در همه حال دم آنها به طرف مشرق می باشد.

                             

D:به کمک ستاره هايOrion:(صورت فلکی جبار) اوريون از 7 ستاره نزديک به هم است و در هر دو نیمکره قابل روئیت می باشد.سه ستاره نزديک به هم کمربند ستارگان است که مشخصه مهم آن می باشند. زمان ديدن صور فلکي اوريون وقتي است که از قسمت مشرق طلوع کرده و از مغرب غروب ميکند. در خط استوا، دو حالت زير تقريباً از روي سر شما ميگذرد:
از شمال عرض جغرافيايي جنوبي
از جنو
ب عرض جغرافيايي شمالي

                            

  E: به کمک ماه:ابتدا باید بدانیم که در نیمه اول ماه هستیم یا نیمه دوم

روش تشخیص نیز به قرار زیر است:

دو سر هلال ماه را به یک خط فرضی متصل می کنیم و آنقدر ادامه می دهیم تا به زمین برسد آگر شکل به دست آمده از این کارp انگلیسی بود در نیمه اول ماه هستیم و اگر شکل به دست آمده q انگلیسی بود در نیمه دوم ماه قرار داریم.

حال اکر در نیمه اول ماه بودیم طرف کوژ(برآمده)هلال جهت مغرب ر ا نشان می دهد و اگر در نیمه دوم ماه بودیم طرف مقعر(تورفتگی)مغر را نشان می دهد.

                              

F: به کمک صلیب جنوبی(صورت فلکی دجاجه)دجاجه صورت فلکی شمالی درخشانی است که در امتداد کهکشان را شیری قرار دارد.صلیب جنوبی 5ستاره دارد که 4تای آن مشخص تر می باشند که همگی به یک سو انحراف دارند.اگر از ستاره پائینی (5 برابر فاصله اش تا ستاره بالایی) به سمت پائین یک خط بکشیم یک نقطه فرضی به وجود می آید،که این نقطه سمت جنوب را نشان می دهد.

 

                              

2.آفتاب:

A:به کمک سایه: چوبی را به بلندی حدودا یک متر به طور عمودی در زمین فرو کرده(ترجیحا زمین صاف و بدون علف هرزه باشد تا سایه امتداد پیدا کند).انتهای سایه چوب را علامت گذاری کنید،حدود 10تا15دقیقه منتظر بمانید تا سایه حرکت کند،حال مکان جدید سایه را علامت گذاری کنید،سپس یک خط بکشید و این دو نقطه را به هم وصل کنید.حالا شما یک خط تقریبی شرقی غربی دارید.اکنون طوری بایستید که اولین علامت سمت چپ شما(غرب) و دومین علامت سمت راست شما باشد،در این لحظه شما رو به شمال ایستاده اید.

                     

B:به کمک ساعت مچی: ساعت شما به کمک خورشید می تواند مانند یک قطب نما ساده برایتان عمل کند.در ساعت های عقربه دار دو عامل"ساعت12 و عقربه ساعت شمار"می توتنن در جهت یابی به شما کمک کنند.اگر عقربه ساعت شمار را طوری بگیرید که سایه آن منطبق به خودش باشد(یعنی درست به سمت خورشید باشد)نیم ساز زاویه ای که عقربه ساعت شمار با ساعت 12 می سازد جنوب را به شما نشان می دهد(در صورتی که در نیمکره شمالی باشید)،در این صورت پشت سر شما شمال و دست چپ شما شرق و دست راست شما غرب است.و اگر کمتر از 10درجه به غرب منحرف شوید جهت قبله را تشخیص داده اید.

                                    

3.علامت های طبیعی: بهتر است بدانید هوا همیشه آفتابی نیست و شب ها هم همیشه نور ستارگان را در اختیار ندارید اگر از علامتهای طبیعی استفاده می کنید باید قبل از نتیجه گیری هر تعداد روش را که می توانید آمتحان کنید چون تقریبی هستند.

A:بهترین روش جهت یابی آشنایی با اقلیم منطقه و بادهای فصلی منطقه درگیری است. مثلا برای جنگی كه فرضا با اشرار بلوچستان در گرفته اگر سربازی راهش را گم كند در فصل تابستان می تواند به راحتی جهت یابی كند بدین گونه كه در آن منطقه بادهای گرم و خشك همیشه در فصل تابستان از جنوب شرقی به شمال غربی میوزند. تنها این نكته را به خاطر داشته باشید كه در مناطق پر از گودال و كوهستانی ممكن است جهت باد در سطح زمین خلاف جهت باد باشد. پس همیشه در مورد بادهای دائمی در منطقه ای كه هستید اطلاعات كسب كنید.


B.به کمک تنه درختان: اگر مقطع درخت بریده شده ای را نگاه کنید تعدادی دوایر هم مرکز را مشاهده خواهید کرد،هر یک از آنها نشان یکسال عمر درخت می باشد.درختی که به طور دائم آفتاب به تنه اش می تابد،دایره های نشان دهن عمر آن درخت در یک سمت به هم نزدیکتر شده و در سمت دیگر از هم دور خواهند بود.سمتی که دوایرش از هم دورتر هستند سمت جنوب است به علت تابش زیاد آفتاب و رشد بیشتر آنها.

C: یكی دیگر از روش های جهت یابی كه به كماندوها آموزش داده می شود جهت یابی از روی لانه مورچه هاست. مورچه های بزرگ بیابان معروف به مورچه خاكی یا خر مورچه یا مورچه گاز گیر ( در لحجه های مختلف ) می توانند بسیار مفید باشند. با تعقیب كردن یكی از آن ها تا لانه شان بروید و ورودی آن را پیدا كنید. لانه این مورچه ها سوراخ شان اكثرا رو به شمال است. یعنی متمایل به شمال است. علت آن هم نتابیدن مستقیم نور آفتاب به داخل لونه شان است.

D: روش بعدی شناسایی پوشش گیاهی تپه هاست. به تپه ها نگاه كنیدو سمتی كه به طرف جنوب است خشكتر و كم گیاه تر از سمتی است كه رو به شمال است. ( در دشت های ایران ) ممكن است در ابتدا فكر كنید غیر ممكن است اما با علم به این مسئله اگر به تپه ها و كوه ها نگاه كنید متوجه خواهید شد. اگر در بیابان هستید و پوشش گیاهی وجود ندارد می توانید از آفتاب جهت یابی كنید اما اگر هوا ابری شده ( به تازگی ) و می خواهید جهت یابی كنید با پیدا كردن یك تپه پر شیب در جهت های مختلف روی خاك شیب دست بگذارید و حرارت آن را بسنجید و تمام اطراف تپه را نه به صورت پیوسته...بلكه به صورت 180 درجه امتحان كنید) ابتدا دست بگذارید سپس در سمت مقابل این كار را امتحان كنید ) نحوه جهت یابی به این صورت است كه در تپه های پر شیب طرفی كه رو به شمال است خاكش خنك تر از طرفی است كه رو به جنوب است.

E: روش دیگر از روی شناسایی پرنده های مهاجر است. در دشت های مركزی ایران به طور معمول در بهار اكثر پرنده ها از جنوب به شمال و در پاییز از شمال به جنوب پرواز می كنند(در دسته های چند تایی)

F: روش دیگر از روی لانه مورچه های سرخ است. اگر لانه ای از مورچه های سرخ پیدا كردید به جهت سوراخ آن اعتماد نكنید بلكه لانه را بدون تخریب قسمت های زیرین بكنید. اگر توانستید حفره ای را كه لاروهای مورچه قرمز در آن نگهداری می شوند پیدا كنید به فاصله 50 سانت اطراف آن را كنده و سعی كنید دومین محل نگهداری لارو ها را پیدا كنید. اگر هر دو محل متعلق به 1 لانه باشند محل این 2 قسمت نگهداری لارو ها در امتداد شمال جنوب است. یعنی اگر خطی را بین 2 محل نگهداری رسم كنید آن خط امتداد شمال جنوب را نشان می دهد.

G: روش بعدی چشیدن خاك است. اگر توانستید مسیری باقی مانده از یك جریان قدیمی آب مانند نهر یا جوب خشك شده ای را در روی یك شیب پیدا كنید ( در بیابان ) اگر خاك پایین شیب آن شور تر از خاك بالای شیب بود بدانید كه شیب به سمت جنوب است. اما اگر شورتر نبود دلیل بر به سمت شمال بودن شیب نیست.

H: در شب یك مار صحرایی را دنبال كنید. بسیار مواظب باشید به آن نزدیك نشوید چون هم خطرناك است و هم اگر نزدیك شوید تغییر جهت داده تا حمله یا فرار كند.اگر اثر مانده بر شن ناشی از حركت آن كه مانند زیگزاگ است نا متقارن بوده و شیب زیگزاگ های یك طرف ( راست ) از زیگزاگ های چپ بیشتر بود بدانید مار به سمت شرق ( طلوع آفتاب بعدی ) حركت می كرده است. اما اگر زیگزاگ حركت آن منظم بود می تواند به هر جهتی باشد.

I: روش بعدی بسیار نادر است اما با اینحال در وضعیتی ممكن است ناچار باشید. اگر زنبوری دیدید به حركت آن دقت كنید. اگر مسنقیم پرواز می كرد بدانید یا به سمت لانه می رود یا به سمت گل. اما اگر در محیطی پروازی رقص مانند به نمایش می گذاشت ( دور از لانه ) در حركت آن دقیق شوید. زنبورهای در جستجوی گل در حركات مارپیچی خود برای مدتی به سمت شمال پرواز می كنند ( چند ثانیه ) بعد ناگهان چند دور دور خود می چرخند و حركت نا منظمی را آغاز می كنند و بعد از مدتی ناگهان رو به شمال می كنند و مدتی مستقیم به سمت شمال می روند و این كار را پیاپی انجام می دهند.

J: روش بعدی هم بسیار نادر است و آن جفت گیری سمندر هاست. اكثر سمندر ها در حین جفت گیری در روز معمولا رو به جنوب با هم جفت گیری می كنند اما به خوبی این نكته هم قید شده كه این روش اصلا قابل اطمینان نیست.

ترجه : توسط خودم

+ نوشته شده در  جمعه ۴ مرداد۱۳۸۷ساعت   توسط Ghazaleh  |